Home > Binding > Paperback >

卡內基溝通與人際關係 : 如何贏取友誼與影響他人
卡內基溝通與人際關係 : 如何贏取友
Stock Image - Actual Cover May Vary
 

卡內基溝通與人際關係 : 如何贏取友誼與影響他人 / Ka nei ji gou tong yu ren ji guan xi : ru he ying qu you yi yu ying xiang ta ren (How to Win Friends and Influence People) by Dale Carnegie

卡內基溝通與人際關係 : 如何贏取友誼與影響他人 / Ka nei ji gou tong yu ren ji guan xi : ru he ying qu you yi yu ying xiang ta ren (How to Win Friends and Influence People)

Author: Dale Carnegie

Language: Traditional_chinese

Binding: Paperback

Pages: 305

Publisher: Tai bei shi : Long ling

Publication Date: 1995-01-01

Our Price: $8.02

Quantity:2
ISBN: 9579968136
Quantity:

Description
 
Dale Carnegie  Paperback


Browse for more products in the same category as this item:

Binding > Paperback
Binding